Kvalitet & Miljö

HK Projekt AB arbetar kontinuerligt mot att hålla en fokusering mot miljötänkande. Vi eftersträvar att i vårt dagliga arbete använda material och metoder och hålla oss informerade om de nyheter och förbättringar som är skonsamma mot miljön. Miljöarbetet sker med kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

  • Påverkar det vi kan påverka.
  • Återanvänder det vi kan återanvända.
  • Återvinner det vi kan återvinna.
  • Alla inköp skall göras så miljövänliga som möjligt.